انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان به‌عنوان انتشارات تخصصی در حوزه حقوق اساسی در سال ۱۳۹۱ با هدف ترویج و توسعه ادبیات حقوق عمومی و حقوق اساسی مبتنی بر مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران کار خود را آغاز نمود و در حال حاضر با همکاری بیش از ۲۵۰ نفر از اساتید و پژوهشگران، موفق به تولید بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب در زمینه های حقوق عمومی، حقوق اساسی، قانون اساسی، مجموعه نظرات شورای نگهبان، مشروح مذاكرات شورای نگهبان، مبانی نظرات شورای نگهبان و دیگر آثار تالیفی شده است.