💠نشست‌ علمی بررسی جنگ قره باغ برگزار می‌شود.

🌐نشست‌ تخصصی(وبینار) بررسی جنگ قره‌باغ از منظر اصول سیاست خارجی قانون اساسی و حقوق بین الملل برگزار می شود.


🔸نشست‌ تخصصی(وبینار) بررسی جنگ قره باغ از منظر اصول سیاست خارجی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق بین الملل به همت پژوهشکده شورای نگهبان و با همکاری موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، روز سه شنبه ۲۷ آبان ماه از ساعت ۱۶ به صورت مجازی برگزار خواهد شد.


🔺این نشست تخصصی به صورت مجازی خواهد بود و اساتید سخنران در نشست دکتر عباسعلی کدخدایی استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان و آقای سید عباس موسوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان و سخنگوی سابق وزارت امور خارجه خواهند بود.


✔️اساتید دوره

✅دکتر عباسعلی کدخدایی
استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان

✅سید عباس موسوی
سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان و سخنگوی سابق وزارت امور خارجه


🗓سه‌شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹
⏰ساعت ۱۶

https://nashr-rc.ir/wp-content/uploads/2020/11/9581_637.jpg


نویسنده مطلب mardomna