پژوهشکده شورای نگهبان برگزار می‌کند:


کارگاه تخصصی آشنایی با حقوق اساسی با محوریت کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران


زمان: دوشنبه ۴ مردادماه الی چهارشنبه ۶ مردادماه سال ۱۴۰۰ از ساعت ۱۶ الی ۱۸


مدرس: دکتر ابوالفضل درویشوند
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس و معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان


نویسنده مطلب mardomna